قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سال ۹۵

۱۱ مهر ۱۳۹۵ | ۱۸:۱۳ کد خبر : ۴۳۷۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۲۸۲
قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سال ۹۵

به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان بدون آزمون مقاطع کارشناسی ارشد ودکتری که مقطع قبلی خودرا در دانشگاههای دیگر بوده اند می رساند به منظور دریافت کارت دانشجویی و تکمیل اطلاعات خود در سیستم سماء ،(از قبیل عکس ) هرچه سریعتر به آموزش دانشکده مربوطه مراجعه نمایید.

ضمنا دانشجویانی که فرم تائید صلاحیت عمومی تکمیل ننموده اند به دفتر استعدادهای درخشان مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم تکمیل فرم در هر مرحله از تحصیل آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد.


۱۱ رای