کسب رتبه های المپیاد توسط دانشجویان دانشگاه تبریز

۱۴ مهر ۱۳۹۵ | ۱۸:۴۵ کد خبر : ۴۳۷۴ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۹۲۰
دانشجویان دانشگاه تبریز در المپیاد دانشجویی سال 95 درخشیدند.
کسب رتبه های المپیاد توسط دانشجویان دانشگاه تبریز

 دانشجویان دانشگاه تبریز در مرحله نهایی المپیاد علمی کشور با کسب رتبه های ذیل همانند سالهای قبل برای دانشگاه تبریز افتخار آفرینی کردند:
1- خانم فاطمه سعید زاده کسب رتبه 3 کشور در رشته ادبیات فارسی 
2- آقای محمد درفشی کسب رتبه 5 در رشته علوم زمین 
3-  آقای سجاد نصیر زاده کسب رتبه 5 در رشته ریاضی 
4-  آقای مهردادساعد پناه  کسب رتبه 6 در رشته علوم زمین
5-  آقای یوسف علیپور کسب رتبه 6 در رشته زیست شناسی 
6-  آقای مهدی حسینی کسب رتبه 7 در رشته مهندسی کشاورزی
7- آقای محمد رضا بحری لاله  کسب رتبه 8 کشور در رشته ادبیات فارسی 
8-  آقای آرمین واحد رضایی کسب رتبه 8 دررشته مهندسی کشاورزی 
9-  آقای جعفر خدایاری  کسب رتبه 8 در رشته علوم زمین 
10-  آقای مجتبی گل محمد زاده  کسب رتبه 8 در رشته مهندسی مواد متالوژی
11- آقای حسن ساعی آهن کسب رتبه 9 در رشته زیست شناسی 
12- آقای بهنام صدقی  کسب رتبه 10 کشور در رشته ادبیات فارسی 
13- خانم فاطمه کدخدائی کسب رتبه 10 در رشته علوم زمین
14-  آقای علی رضا دادزادی کسب رتبه 11 کشور در رشته مهندسی برق
15-  آقای مرتضی نحوی  کسب رتبه 11 کشور در رشته مهندسی مکانیک
16-  آقای مهرداد آذرمی  کسب رتبه 12 کشور در رشته مهندسی کشاورزی
17- آقای آرش محمدیان رضائی نژاد کسب رتبه 12 در رشته ریاضی  
18- خانم کوثر ملک پور کسب رتبه 13 در رشته زیست شناسی
19- ربابه بهلولی کسب رتبه 13 در رشته علوم اقتصادی
20- آقای جاوید اصغری کسب رتبه 13 در رشته حقوق  

۱۰ رای