اصلاحیه ثبت نام بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۴ (سهمیه استعدادهای درخشان)

۰۶ مهر ۱۳۹۴ | ۱۹:۱۳ کد خبر : ۴۳۶۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۶۴
اصلاحیه ثبت نام بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۴ (سهمیه استعدادهای
به اطلاع پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد می رساند بدون مراجعه به خدمات آموزشی می توانند با مراجعه به دانشکده مربوطه نسبت به ثبت نام مشروط اقدام نمایند .
ضمنا دانشجویانی که فرم گزینش وزارت را در محل دفتر استعداد درخشان تکمیل ننماینداز ادامه تحصیل آنها جلوگیری بعمل خواهد آمد .قطعی شدن وضعیت دانشجویان مشروط ،منوط به تکمیل فرم گزینش خواهد بود.

۳ رای