قابل توجه ثبت نام کنندگان کارشناسی ارشد ودکتری بدون آزمون سال 97-96:

با توجه به اتمام مهلت ثبت نام بدون آزمون  مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به اطلاع می رساند پرونده های متقاضیان در حال بررسی می باشدو نتایج پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد و تاریخ دعوت به مصاحبه دکتری در سایت دانشگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.لطفاً از تماس های غیر ضروری خودداری فرمایید.

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تبریز برای سال تحصیلی 97-96

متقاضیان برای ثبت نام موارد زیر را رعایت نمایند:

1.پس از تایپ فرمهای مربوط به هر مقطع ، از آنها پرینت گرفته و بعد از امضاء فرمها توسط متقاضی و دانشکده اسکن نموده و در فرمت jpg بارگذاری نمایند.

2.واریز وجه ثبت نام به صورت اینترنتی بوده و در صفحه پرداخت در کادر مربوط به واحد دانشکده «استعدادهای درخشان» و در کادر مربوط به نوع درآمد«مصاحبه ارشد و دکتری» انتخاب شود. مبلغ 1000000 ریال برای ثبت نام دکتری و 500000 ریال برای ارشد تایپ شود.

3.گرایشهای مختلف یک رشته یک ثبت نام محسوب می شود.

4.برای ثبت نام در بیش از یک رشته لازم نیست دو بار ثبت نام شود.در ثبت نام باید دو کد رشته ثبت بشود ولی دو تا فیش واریز باید واریز شود.

 

 

شرایط و مزایای دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز
شرایط عضویت دانشجویان دکتری:(21 امتیاز)
الف) دانشجویان رتبه اول آزمون ورودی با 20 نفر شرکت کننده.
ب) دانشجویانی که در مقطع ارشد در این دانشگاه یا دانشگاههای دیگر عضو استعداد درخشان بوده¬اند با دارا بودن حداقل 2 فقره مقاله علمی پژوهشی یا ISI با معدل بالای 17
ج) دانشجویان مقطع دکتری که پس از شروع به تحصیل در دوره مربوطه مقاله علمی معتبر داشته باشند، هر مقاله سه امتیاز و دیگر فعالیتهای پژوهشی از جمله مقاله کنفرانس در صورت چاپ به صورت کامل یک امتیاز و خلاصه مقاله نیم امتیاز، توجه به این نکته ضروری است که در مقالات، اسم دانشجو باید اول تا سوم بوده و نفرات قبل از دانشجو، استاد راهنما و یا استاد مشاور وی باشند(با معدل بالای 17).
هرنمره بالاتر از 17بدون احتساب نمره پایان نامه (معدل کل ) 1 امتیاز
اختراع و اکتشاف به شرط ثبت مالکیت فکری و صنعتی  3 امتیاز
شرایط عضویت دانشجویان دانشجویان کارشناسی ارشد:(18 امتیاز)
الف) دانشجویان رتبه تک رقمی کنکور سراسری با معرفی سازمان سنجش و آموزش کشور.
ب) دانشجویانی که در مقطع کارشناسی عضو دفتر استعداد درخشان دانشگاه یا سایر دانشگاه¬ها بوده¬اند و شرایط لازم را حفظ کرده باشند با ارائه یک فقره مقاله علمی و پژوهشی یا ISIبا رعایت نفرات اول تا سومی.
ج) دانشجویان در حال تحصیل با معدل بالای 17 که در مقطع مربوطه دارای مقاله علمی پژوهشی یا ISI بوده باشند و امتیاز مقام دوم را از کارهای پژوهشی کسب نمایند.
د) دانشجویان نمونه کشوری.
ه) دانشجویانی که در المپیادهای دانشجویی مرحله کشوری مقام اول تا 15 را کسب نمایند.
و) رتبه اول برگزیده ی جشنواره مبتکرین بسیجی.
ی) دانشجویان رتبه اول کلاس بعد از دو ترم متوالی تحصیلی
هرنمره بالاتر از 17 بدون احتساب نمره پایان نامه (معدل کل) 1 امتیاز
اختراع و اکتشاف به شرط ثبت مالکیت فکری و صنعتی  3 امتیاز
شرایط عضویت دانشجویان دانشجویان کارشناسی:(15 امتیاز)
الف) دانشجویان رتبه تک رقمی کنکور سراسری با معرفی سازمان سنجش و آموزش کشور.
ب) دانشجویان رتبه اول ورودی با معدل بالای 17 که 50 واحد درسی را گذرانده باشند.
ج) دانشجویان نمونه کشوری.
د) دانشجویانی که در المپیادها یا جشنواره¬های معتبر کشوری رتبه اول تا پانزده را کسب نمایند.
اختراع و اکتشاف به شرط ثبت مالکیت فکری و صنعتی  3 امتیاز
مزایای دفتر استعدادهای درخشان به دانشجویان عضو دفتر:
1- استفاده از سایت اختصاصی دانشجویان استعدادهای درخشان با امکانات پرینتر، اینترنت و اسکنر.
2- پرداخت وام دو برابر بعد از تائید آموزش و امور دانشجویی دانشکده.فعلا، به دانشجویان برگزیده المپیاد و کنکور سراسری و برگزیدگان جشنواره های دانش آموزی پرداخت می شود.
3- پرداخت بن کتاب و پاداش نقدی به حساب های بانک تجارت.
4- پرداخت کمک هزینه ارائه مقالات در کنفرانس ها، سمینارهای داخلی و خارجی با ارائه مدارک و فیش واریزی( سالانه یک بار برای هر مورد).
5- پرداخت پاداش مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی( در صورت تامین اعتبار)
6- ارائه طرح های پژوهشی اختصاصی دانشجویان استعدادهای درخشان (جهت تکمیل فرم به سایت استعدادهای درخشان مراجعه شود).
7- صدور معرفی نامه به ادارات و سازمان های کشور.
8- صدور لوح تقدیر.
9- استفاده از تسهیلاتی نظیر تحصیل همزمان در دو رشته و .......
مزایای دیگر از قبیل تسهیلات آموزشی و پژوهشی