شرایط و مزایای دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز
شرایط عضویت دانشجویان دکتری:(21 امتیاز)
الف) دانشجویان رتبه اول آزمون ورودی با 20 نفر شرکت کننده.
ب) دانشجویانی که در مقطع ارشد در این دانشگاه یا دانشگاههای دیگر عضو استعداد درخشان بوده¬اند با دارا بودن حداقل 2 فقره مقاله علمی پژوهشی یا ISI با معدل بالای 17
ج) دانشجویان مقطع دکتری که پس از شروع به تحصیل در دوره مربوطه مقاله علمی معتبر داشته باشند، هر مقاله سه امتیاز و دیگر فعالیتهای پژوهشی از جمله مقاله کنفرانس در صورت چاپ به صورت کامل یک امتیاز و خلاصه مقاله نیم امتیاز، توجه به این نکته ضروری است که در مقالات، اسم دانشجو باید اول تا سوم بوده و نفرات قبل از دانشجو، استاد راهنما و یا استاد مشاور وی باشند(با معدل بالای 17).
هرنمره بالاتر از 17بدون احتساب نمره پایان نامه (معدل کل ) 1 امتیاز
اختراع و اکتشاف به شرط ثبت مالکیت فکری و صنعتی  3 امتیاز
شرایط عضویت دانشجویان دانشجویان کارشناسی ارشد:(18 امتیاز)
الف) دانشجویان رتبه تک رقمی کنکور سراسری با معرفی سازمان سنجش و آموزش کشور.
ب) دانشجویانی که در مقطع کارشناسی عضو دفتر استعداد درخشان دانشگاه یا سایر دانشگاه¬ها بوده¬اند و شرایط لازم را حفظ کرده باشند با ارائه یک فقره مقاله علمی و پژوهشی یا ISIبا رعایت نفرات اول تا سومی.
ج) دانشجویان در حال تحصیل با معدل بالای 17 که در مقطع مربوطه دارای مقاله علمی پژوهشی یا ISI بوده باشند و امتیاز مقام دوم را از کارهای پژوهشی کسب نمایند.
د) دانشجویان نمونه کشوری.
ه) دانشجویانی که در المپیادهای دانشجویی مرحله کشوری مقام اول تا 15 را کسب نمایند.
و) رتبه اول برگزیده ی جشنواره مبتکرین بسیجی.
ی) دانشجویان رتبه اول کلاس بعد از دو ترم متوالی تحصیلی
هرنمره بالاتر از 17 بدون احتساب نمره پایان نامه (معدل کل) 1 امتیاز
اختراع و اکتشاف به شرط ثبت مالکیت فکری و صنعتی  3 امتیاز
شرایط عضویت دانشجویان دانشجویان کارشناسی:(15 امتیاز)
الف) دانشجویان رتبه تک رقمی کنکور سراسری با معرفی سازمان سنجش و آموزش کشور.
ب) دانشجویان رتبه اول ورودی با معدل بالای 17 که 50 واحد درسی را گذرانده باشند.
ج) دانشجویان نمونه کشوری.
د) دانشجویانی که در المپیادها یا جشنواره¬های معتبر کشوری رتبه اول تا پانزده را کسب نمایند.
اختراع و اکتشاف به شرط ثبت مالکیت فکری و صنعتی  3 امتیاز
مزایای دفتر استعدادهای درخشان به دانشجویان عضو دفتر:
1- استفاده از سایت اختصاصی دانشجویان استعدادهای درخشان با امکانات پرینتر، اینترنت و اسکنر.
2- پرداخت وام دو برابر بعد از تائید آموزش و امور دانشجویی دانشکده.فعلا، به دانشجویان برگزیده المپیاد و کنکور سراسری و برگزیدگان جشنواره های دانش آموزی پرداخت می شود.
3- پرداخت بن کتاب و پاداش نقدی به حساب های بانک تجارت.
4- پرداخت کمک هزینه ارائه مقالات در کنفرانس ها، سمینارهای داخلی و خارجی با ارائه مدارک و فیش واریزی( سالانه یک بار برای هر مورد).
5- پرداخت پاداش مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی( در صورت تامین اعتبار)
6- ارائه طرح های پژوهشی اختصاصی دانشجویان استعدادهای درخشان (جهت تکمیل فرم به سایت استعدادهای درخشان مراجعه شود).
7- صدور معرفی نامه به ادارات و سازمان های کشور.
8- صدور لوح تقدیر.
9- استفاده از تسهیلاتی نظیر تحصیل همزمان در دو رشته و .......
مزایای دیگر از قبیل تسهیلات آموزشی و پژوهشی
 

اطلاعیه ها